Sistem vodenja varnosti živil zaupajte standardom in strokovnjakom

KAJ JE SISTEM VODENJA

KAJ JE SISTEM VODENJA

Sistem vodenja je sistem za vzpostavljanje politike in ciljev ter za doseganje teh ciljev. Je tudi model organiziranosti, ki teži k nenehnem  izboljševanju. Omogoča sistematičen, pregleden, urejen in učinkovit pristop pri poslovanju, prepoznavanje in preprečevanje  neskladnosti in odkrivanje vzrokov zanje, izbiri in izvedbi korektivnih ukrepov ter dviguje nivo zavedanja zaposlenih.

Kaj so prednosti vzpostavljenega sistema vodenja?

 • Preglednost, urejenost in učinkovitost poslovanja.
 • Omogoča preprečevanje napak oz. njihovo lažjo prepoznavo in odpravo.
 • Je osnova za nenehno izboljševanje.
 • Izognemo se nepotrebnemu, dodatnemu oz. podvojenemu delu.
 • Določi in tudi omeji pooblastila in odgovornosti zaposlenih.
 • Zavaruje se “know-how” pri menjavah ključnega osebja.
 • Splošno dviganje zavedanja zaposlenih.
Kaj je certificiran sistem vodenja?

Kaj je certificiran sistem vodenja?

Je sistem vodenja za katerega neodvisna tretja stranka (certifikacijski organ) na podlagi opravljene certifikacijske presoje poda pisno  zagotovilo – certifikat, da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami.

Nekateri od številnih sistemov vodenja, ki jih lahko certificiramo so: ISO 9001 – Sistemi vodenja (kakovosti), ISO 14001- Sistemi  ravnanja z okoljem, ISO 22000 – Sistemi vodenja varnosti živil (velja tudi za krmo), FAMI-QS – sistemi za vodenje varnosti in  kakovosti krme.

Kaj so prednosti certificiranega sistema vodenja?

 • Mednarodno primerljiv sistem vodenja.
 • Potrjuje izpolnjevanje zahtev regulative.
 • Marketinško orodje in konkurenčna prednost.
 • Motivacija za nadaljnje izboljševanje.
 • Dokazilo zainteresiranim stranem (stranke, poslovni partnerji, javnost,…).
 • Zmanjša se obseg presoj s strani strank.

Zadnje objave